Som FAGI medlem kan man få en del af startgebyrer til f.eks. motionsløb refunderet, forudsat man stiller op for FAGI og at man kan dokumentere gennemførelsen f.eks. med en resultatliste.

Når man skal have penge refunderet skal man kontakte formanden for det respektive udvalg, og give ham/hende dokumentationen og et kontonummer til bankoverførsel.

Af hensyn til regnskaberne er det nødvendigt nu at sætte en tidsfrist på: I december måned senest den 15. december, alle andre senest en måned efter aktiviteten har fundet sted. Udvalgsformanden og/eller kassereren har ret til at afvise udbetaling hvis fristerne ikke overholdes.

Formanden