Generalforsamling 2019

Der indkaldes til FAGI generalforsamling 2019.
Den 20. marts 2019 kl. 15:00 på KFUM soldaterhjem

  Mar 4, 2019   admin

Læs opslaget her

Indkaldelse til
Generalforsamling 2019


Tid og sted: 20. marts 2019 kl. 15.00 på KFUM-Soldaterhjem, Treldevej, Fredericia.
Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Formanden aflægger beretning
  3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Valg af bestyrelse
  7. Eventuelt

Kristian Thestrup
Formand