Vi vil løbende opdatere resultatlisten med de medaler som vindes henover året